Ima alkalmak csoportjainkban

Rendszeresen összegyűlünk (általában hetente egyszer) kettőtől nyolc főig terjedő csoportokban valakinek az otthonában, egy templomban, egy plébániai közösségi helyiségben vagy bárhol, hogy imádkozzunk a csoportba járó és valamennyi édesapáért és családjaikért.

Ezeken az alkalmakon szükségünk van az Édesapák Imái imafüzetre, egy asztalra kereszttel (Jézus a mi Megváltónk), Szentírással (Ő az Élő Ige), gyertyával (Ő a Világ Világossága) és egy kis kosárral. A kosárkába papírkorongokra írva azoknak a neveit helyezzük, akikért imádkozni kívánunk. Az imádság alatt követjük az imafüzet imáit, dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást de engedünk időt a spontán, kötetlen imára és tapasztalataink, problémáink testvéreinkkel való megosztására is. Ugyanakkor igyekszünk visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácsokat osztogassunk, és inkább az Úrra bízzuk ezeket a problémákat. Találkozásaink baráti légkörben zajlanak. Nyitottak vagyunk arra, hogy újabb édesapák csatlakozzanak hozzánk – azzal a tudattal, hogy nem szükségszerű, hogy azonos felekezetűek legyenek, és lehetnek olyanok is, akiknek kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott imával.

“És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” (Mt. 21,28)

“Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok.” (Jn. 15,7)

Édesapák Imái - kellékek az imacsoportban

Imádságok

Édesapák Imái imafüzet

Az Édesapák Imái imafüzet PDF formátumban letölthető innen.
Amennyiben imafüzetet szeretnél kérni postai úton, kérlek, nézd meg a Kapcsolódj be! menüpont alatt található információkat.

Minden édesapát arra bátorítunk, hogy naponta imádkozza el az Édesapák Imái imafüzet első oldalán is megtalálható édesapák napi imáját.

booklet mockup

Édesapák mindennapi imája

Urunk, Istenünk, hálát adunk neked az apaság ajándékáért. Kérünk, légy segítségünkre, amikor nehézségekbe ütközünk és amikor nem sikerül teljesíteni feladatunkat, hogy szeressük és védelmezzük családunkat.

El akarunk fordulni mindentől, ami elválaszt Tőled. Kérünk, irányítsd életünket és sugallatod kísérje minden tettünket.

Urunk, adj erőt, és úgy vezess, hogy eleget tehessünk küldetésünknek és a társadalomban az apáknak megfelelő helyet foglaljuk el Szent Józsefnek, a Szűzanya hitvesének példájára.

Kérünk, védelmezd a nőket és gyermekeket, akiknek gondját ránk bíztad, óvd meg őket minden rossztól, és ártalmas befolyástól.

Áldd meg az Édesanyák Imáit,
az Édesapák Imáit és a Hit Gyermekeit
hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse.

Amen.