Történetünk

Maurice Williams 2000-ben indította útjára az Édesapák Imáit. Részt vett 250 társával együtt egy Férfiak hétvégéje lelkigyakorlaton, ahol megtapasztalta, hogy milyen ereje van annak, ha férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik az Istent: “Az imádságuk ereje olyan megindító volt, hogy éreztem a Szentlélek jelenlétét.” Ez vezérelte az Édesapák Imái művének elindításához. Maurice egy csodálatos családapa volt, aki mindig nyitott volt arra, hogy az Úr vezesse. Egész életében követte a parancsolatot: “Szeresd Istenedet mindenek felett, és felebarátodat, mint önmagadat!”

Felesége, Sandra és nővére, Veronica – aki megalapította az Édesanyák Imáit 1995-ben – is ösztönzőleg hatottak rá. Számos országba elutazott, hogy népszerűsítse az Édesapák Imáit, melynek eredményeként imacsoportok alakultak szerte a világban, miközben az Édesapák Imái imafüzetet 15 nyelvre lett lefordítva. 2011-ben megalakult az Édesapák Imái Nemzetközi Koordinációs Csoport, hogy átvegye Maurice (♰ 2013) szerepét és munkáját. Ez a Koordinációs Csoport folyamatosan nyomon követi és elősegíti az Édesapák imái közösség növekedését mindenütt az egész világon.

Jövőképünk

Az Édesapák Imái karizmája szerint ha egészen átadjuk magunkat Istennek, akkor tud az Ő ereje a maga teljességében megnyilvánulni. Ezt úgy lehet megvalósítani, ha minden nap imádkozunk a családunkért és más édesapákért, kérve az Urat, hogy segítsen nekik levetni álarcaikat, erősnek maradni a hitükben és ellenállni a kísértéseknek. Sok férfi társunk felhagyott a rendszeres imádsággal. Amikor az életünk túlterhelt, könnyen elhalasztjuk az imádságot későbbre vagy másnapra. Pedig pont amikor nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor van szükségünk még több imádságra. Ha ugyanis először imádkozunk, sokkal több mindent véghez tudunk vinni.

E tekintetben egy Édesapák Imái imacsoport tagjának lenni megerősíti az Isten iránti örömteli engedelmességet. “Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” – mondta az Úr. Ha tehát mi, édesapák a világ különböző országaiban minden nap imádkozunk, akkor igazán áldottak leszünk és imáinkon keresztül a világ meg fog változni. Az Édesapák Imái fizikai és lelki értelemben vett édesapáknak is szól és minden keresztény felekezet előtt nyitva áll.

Édesapák együtt imádkoznak családjaikért